Suomi English

Ostoskori:

on tyhjä - 0,00 €
Ostoskori on tyhjä.
Instagram

Teen maistaminen

Teen maistaminen ja uusien makujen kehitys

Teen maistaminen:

Teenmaistaja arvioi maustamattoman lehtiteen kolmessa eri vaiheessa (kuivatuote, haudutetut lehdet sekä valmis juoma). Arvioinnissa keskitytään erityisesti teen ulkonäköön sekä tuoksuun. Seuraavassa on esitelty teen maistamisen keskeiset vaiheet ja eri vaiheissa huomioitavat tekijät.

Kuivien lehtien ulkonäkö

1. Kuivat lehdet:

Arvioitavat ominaisuudet: Lehtien ulkonäkö ja tuoksu.

Ulkonakö: Teenmaistaja arvioi kuivien lehtien ulkonäöstä lehden käsittelyn, lehtikoon, lehtien laadun tasaisuuden ja puhtauden, lehtien värin sekä kärkisilmujen lukumäärän.

Tuoksu: Tuoksusta arvioidaan tuoreus, aromin oikeellisuus sekä tuoksun voimakkuus.

Kokonaisten lehtien lukumäärä arvioidaan

2. Haudutetut lehdet:

Arvioi perustuu lehtien ulkonäköön ja tuoksuun.

Ulkonäkö: Kun teen lehdet avautuvat tarkasteltaviksi, arvioidaan lehtien koko. Lisäksi arvioidaan, ovatko lehdet kokonaisia vai puolikkaita tms. Edellisten lisäksi arvioidaan myös lehtiruotien lukumäärä

Tuoksu: Haudutettujen lehtien tuoksusta arvioidaan voimakkuus, tuoksun eri vivahteet, mausteisuus sekä mahdolliset virheet.

Haudutet lehdet arvioidaan

3. Haudutettu juoma:

Valmiista juomasta arvioidaan ulkonäkö, tuoksu sekä maku.

Ulkonäkö: Ulkonäöstä arvioidaan juoman väriaste, läpikuultavuus sekä reunan pintakoheesio.

Tuoksu: Tuoksu esittelee osan makua, useilla teelaaduilla on niiden oma luonteenomainen tuoksu.

Maku: maku vahvistaa kuivien lehtien ja haudutettujen lehtien arvioinnin. Teen makua kuvataan yli 400:lla teetä kuvaavalla termillä. Maustamaton tee saa maistajaltaan pisteytyksen eli laatuarvion. Teen maussa on useita erilaisia vivahteita, jotka ovat toivottuja. Kuitenkin maistatuksessa tulevat esiin myös valmistuksen virheet ja siitä johtuvat poikkeamat teen "oikeassa maussa". Kaikki tekijät yhdessä vaikuttavat teen hintaan ja käyttötarkoitukseen.

 

Parhaimmat laadut valikoituvat myytäviksi sellaisinaan. Parhaiden laatujen kohdalla puhutaan viljelmän (Estate) teelaaduista. Hyvät laadut saavat mm FTGFOP, TGFOP tai FOP kauppanimityksen. Iso osa teestä päätyy useampien tilojen sekoituksiin, jotka edustavat alueen tyypillistä makua, esim. Assam-tee, Darjeeling-tee. Vahvat teelaadut valikoituvat mausteteen valmistukseen.


 

Uusien makujen kehitys ja maustetun teen valmistaminen:

Maustettu tee vaatii useita makutestejä ja pitkällistä kehitystyötä, jotta päästään haluttuun lopputulokseen. Tavoiteltu maustetun teen maku on yhdistelmä teepohjaa sekä erilaisia teehen lisättyjä/sekoitettuja makuaineita (mausteita).

Maustetun teen valmistaminen alkaa aina teepohjan valinnasta. Teenmaistaja valitsee teepohjaan haluamansa teelaatujen yhdistelmän. Teepohjaan valitaan yleensä vahva perusmaku “body”, sillä teen halutaan maistuvan selkeästi myös valmiissa juomassa. Teen maustamisella ja teehen lisättävillä makuaineilla ei siis ole tarkoitus peittää teen ominaismakua, vaan lähinnä lisätä siihen toivottuja makuja ja vivahteita.

Seuraavassa vaiheessa valitaan teepohjaan lisättävät makuaineet (mausteet). Teetä maustetaan mm. hedelmä- ja eteerisillä öljyillä sekä aromivalmisteilla. Lisäksi maustamisessa käytetään mausteita, kuivattuja hedelmien- ja marjojen paloja, yrttejä, kukkia sekä siemeniä. Edellisiä yhdistelemällä saadaan aikaiseksi tavoiteltuja makuyhdistelmiä.

Valmis maustettu tee on useiden makujen muodostama kokonaisuus. Onnistuneessa maustetussa teessä on onnistuttu säilyttämään teen ominaismaku ja samalla tuotu siihen jotain uutta taidokkaalla maustamisella. Voidaankin sanoa, että valmiissa maustetussa teessä eri maut ovat keskinäisessä harmoniassa, eikä mikään mauista ole edustettuna ylikorostuneesti.

Käytännössä teenmaistaja päättää siitä, millaisesta yhdistelmästä hän haluaa tavoittelemansa teen maun muodostaa. Joitakin yleisohjeita maustamiseen voidaan kuitenkin antaa eri teelaatujen sopivuudesta erilaisille teehen lisättäville mauille: Usein ajatellaan, että makeiden hedelmien maku sopii erityisen hyvin Ceylonin ja Intian mustaan teehen, kun taas kiinalaisiin teihin yhdistellään usein kirpeitä sitrushedelmiä.

Teen maistaminen alkaa aina yhdestä lisätystä makuaineesta, joka pyritään saaman halutuksi lisätyn makuaineen määrää tai laatua vaihtelemalla. Kun tämä maku on saatu halutuksi, voidaan edetä seuraavaan makuun jne. niin kauan, että lopputulokseksi saadaan se maku, jota alun perin lähdettiin tavoittelemaan.  

Usein onnistuneeseen lopputulokseen pääseminen voi vaatia jopa tuhansia makutestejä. Parhaat maut sopivat niin sanotusti “kaikille”, mikä tekeekin tällaisten yhdistelmien kehittämisestä erityisen haastavaa. Maustettua teetä voidaan arvioida mm. maun selkeyden, puhtauden, voimakkuuden, luonnollisuuden, pehmeyden, tunnistettavuuden sekä teen ominaismaun tasapainon perusteella.